מחירון דלקים בתחנות הציבוריות

מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
תאריך עדכון
01/12/2020
מחירון דלקים בתחנות הציבוריות
מוצר בכל הארץ באילת
בנזין 95 בשירות מלא - מחיר מרבי
5.64
4.82
בנזין 98
7.70
6.58
נפט
7.63
6.52
סולר לתחבורה - מחיר מרבי
7.63
6.52
גפ"מ אוטומטיבי
2.82