מחירון דלקים בתחנות הציבוריות

מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
תאריך עדכון
01/02/2019
מחירון דלקים בתחנות הציבוריות
מוצר בכל הארץ באילת
בנזין 95 בשירות מלא - מחיר מרבי
6.12
5.23
בנזין 98
8.17
6.98
נפט
7.92
6.77
סולר לתחבורה - מחיר מרבי
7.92
6.77
גפ"מ אוטומטיבי
2.92