מחירון דלקים בתחנות הציבוריות

מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
תאריך עדכון
01/01/2020
מחירון דלקים בתחנות הציבוריות
מוצר בכל הארץ באילת
בנזין 95 בשירות מלא - מחיר מרבי
6.35
5.43
בנזין 98
8.39
7.17
נפט
8.18
6.99
סולר לתחבורה - מחיר מרבי
8.18
6.99
גפ"מ אוטומטיבי
3.04