מחירון דלקים בתחנות הציבוריות

מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
תאריך עדכון
01/09/2020
מחירון דלקים בתחנות הציבוריות
מוצר בכל הארץ באילת
בנזין 95 בשירות מלא - מחיר מרבי
5.71
4.88
בנזין 98
7.76
6.63
נפט
7.55
6.45
סולר לתחבורה - מחיר מרבי
7.55
6.45
גפ"מ אוטומטיבי
2.76