מחירון דלקים בתחנות הציבוריות

מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
תאריך עדכון
01/04/2019
מחירון דלקים בתחנות הציבוריות
מוצר בכל הארץ באילת
בנזין 95 בשירות מלא - מחיר מרבי
6.53
5.58
בנזין 98
8.59
7.34
נפט
8.03
6.86
סולר לתחבורה - מחיר מרבי
8.03
6.86
גפ"מ אוטומטיבי
3.18