מחירון דלקים בתחנות הציבוריות

מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
תאריך עדכון
01/07/2020
מחירון דלקים בתחנות הציבוריות
מוצר בכל הארץ באילת
בנזין 95 בשירות מלא - מחיר מרבי
5.65
4.83
בנזין 98
7.70
6.58
נפט
7.58
6.48
סולר לתחבורה - מחיר מרבי
7.58
6.48
גפ"מ אוטומטיבי
2.67