מחירון דלקים בתחנות הציבוריות

מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
תאריך עדכון
01/05/2022
מחירון דלקים בתחנות הציבוריות
מוצר בכל הארץ באילת
בנזין 95 בשירות מלא - מחיר מרבי
7.27
6.22
בנזין 98
9.32
7.97
נפט
9.74
8.32
סולר לתחבורה - מחיר מרבי
9.74
8.32
דל גרין (אוראה)
5.70
4.87
גפ"מ אוטומטיבי
3.94