מחירון דלקים בתחנות הציבוריות

מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
תאריך עדכון
01/06/2021
מחירון דלקים בתחנות הציבוריות
מוצר בכל הארץ באילת
בנזין 95 בשירות מלא - מחיר מרבי
6.34
5.42
בנזין 98
8.40
7.18
נפט
8.17
6.98
סולר לתחבורה - מחיר מרבי
8.17
6.98
גפ"מ אוטומטיבי
2.93