מחירון דלקים בתחנות הציבוריות

מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
תאריך עדכון
01/10/2021
מחירון דלקים בתחנות הציבוריות
מוצר בכל הארץ באילת
בנזין 95 בשירות מלא - מחיר מרבי
6.60
5.65
בנזין 98
8.66
7.40
נפט
8.46
7.23
סולר לתחבורה - מחיר מרבי
8.46
7.23
גפ"מ אוטומטיבי
3.37