מחירון דלקים בתחנות הציבוריות

מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
תאריך עדכון
01/09/2021
מחירון דלקים בתחנות הציבוריות
מוצר בכל הארץ באילת
בנזין 95 בשירות מלא - מחיר מרבי
6.52
5.57
בנזין 98
8.58
7.33
נפט
8.27
7.07
סולר לתחבורה - מחיר מרבי
8.27
7.07
גפ"מ אוטומטיבי
3.29