מחירון דלקים בתחנות הציבוריות

מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
תאריך עדכון
01/11/2018
מחירון דלקים בתחנות הציבוריות
מוצר בכל הארץ באילת
בנזין 95 בשירות מלא - מחיר מרבי
6.69
5.72
בנזין 98
8.74
7.47
נפט
8.40
7.18
סולר לתחבורה - מחיר מרבי
8.40
7.18
גפ"מ אוטומטיבי
3.42