מחירון דלקים בתחנות הציבוריות

מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
תאריך עדכון
01/08/2019
מחירון דלקים בתחנות הציבוריות
מוצר בכל הארץ באילת
בנזין 95 בשירות מלא - מחיר מרבי
6.47
5.53
בנזין 98
8.52
7.28
נפט
8.11
6.93
סולר לתחבורה - מחיר מרבי
8.11
6.93
גפ"מ אוטומטיבי
2.89