מחירון דלקים בתחנות הציבוריות

מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
תאריך עדכון
01/03/2021
מחירון דלקים בתחנות הציבוריות
מוצר בכל הארץ באילת
בנזין 95 בשירות מלא - מחיר מרבי
6.20
5.30
בנזין 98
8.25
7.05
נפט
8.06
6.89
סולר לתחבורה - מחיר מרבי
8.06
6.89
גפ"מ אוטומטיבי
3.16