מחירון דלקים בתחנות הציבוריות

מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
תאריך עדכון
01/12/2021
מחירון דלקים בתחנות הציבוריות
מוצר בכל הארץ באילת
בנזין 95 בשירות מלא - מחיר מרבי
6.59
5.63
בנזין 98
8.65
7.39
נפט
8.51
7.27
סולר לתחבורה - מחיר מרבי
8.51
7.27
גפ"מ אוטומטיבי
3.66