מחירון דלקים בתחנות הציבוריות

מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
תאריך עדכון
01/06/2020
מחירון דלקים בתחנות הציבוריות
מוצר בכל הארץ באילת
בנזין 95 בשירות מלא - מחיר מרבי
5.42
4.64
בנזין 98
7.47
6.38
נפט
7.42
6.34
סולר לתחבורה - מחיר מרבי
7.42
6.34
גפ"מ אוטומטיבי
2.47