מחירון דלקים בתחנות הציבוריות

מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
תאריך עדכון
01/04/2021
מחירון דלקים בתחנות הציבוריות
מוצר בכל הארץ באילת
בנזין 95 בשירות מלא - מחיר מרבי
6.25
5.34
בנזין 98
8.32
7.11
נפט
8.01
6.85
סולר לתחבורה - מחיר מרבי
8.01
6.85
גפ"מ אוטומטיבי
3.23