מחירון דלקים בתחנות הציבוריות

מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
תאריך עדכון
01/12/2019
מחירון דלקים בתחנות הציבוריות
מוצר בכל הארץ באילת
בנזין 95 בשירות מלא - מחיר מרבי
6.37
5.45
בנזין 98
8.41
7.19
נפט
8.09
6.91
סולר לתחבורה - מחיר מרבי
8.09
6.91
גפ"מ אוטומטיבי
2.96