מחירון דלקים בתחנות הציבוריות

מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
תאריך עדכון
02/06/2019
מחירון דלקים בתחנות הציבוריות
מוצר בכל הארץ באילת
בנזין 95 בשירות מלא - מחיר מרבי
6.58
5.63
בנזין 98
8.64
7.38
נפט
8.19
7.00
סולר לתחבורה - מחיר מרבי
8.19
7.00
גפ"מ אוטומטיבי
3.02