מחירון דלקים בתחנות הציבוריות

מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
תאריך עדכון
02/02/2020
מחירון דלקים בתחנות הציבוריות
מוצר בכל הארץ באילת
בנזין 95 בשירות מלא - מחיר מרבי
6.20
5.30
בנזין 98
8.24
7.04
נפט
7.86
6.72
סולר לתחבורה - מחיר מרבי
7.86
6.72
גפ"מ אוטומטיבי
3.11