מחירון דלקים בתחנות הציבוריות

מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
תאריך עדכון
02/12/2018
מחירון דלקים בתחנות הציבוריות
מוצר בכל הארץ באילת
בנזין 95 בשירות מלא - מחיר מרבי
6.22
5.31
בנזין 98
8.27
7.07
נפט
7.97
6.81
סולר לתחבורה - מחיר מרבי
7.97
6.81
גפ"מ אוטומטיבי
3.20