מחירון דלקים בתחנות הציבוריות

מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
תאריך עדכון
01/04/2020
מחירון דלקים בתחנות הציבוריות
מוצר בכל הארץ באילת
בנזין 95 בשירות מלא - מחיר מרבי
5.10
4.36
בנזין 98
7.15
6.11
נפט
7.10
6.07
סולר לתחבורה - מחיר מרבי
7.10
6.07
גפ"מ אוטומטיבי
2.92