מחירון דלקים בתחנות הציבוריות

מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
תאריך עדכון
02/10/2019
מחירון דלקים בתחנות הציבוריות
מוצר בכל הארץ באילת
בנזין 95 בשירות מלא - מחיר מרבי
6.39
5.46
בנזין 98
8.44
7.21
נפט
8.17
6.98
סולר לתחבורה - מחיר מרבי
8.17
6.98
גפ"מ אוטומטיבי
2.77