מחירון דלק

שירות מלא
באילת עודכן בתאריך : 2023 | 12 | 01
בנזין 95
₪7.16 לליטר
₪6.12 לליטר
בנזין 98
₪9.24 לליטר
₪7.90 לליטר
נפט
₪9.75 לליטר
₪8.33 לליטר
סולר
₪9.75 לליטר
₪8.33 לליטר
דל גרין (אוריאה)
₪4.95 לליטר
₪4.23 לליטר
גפ"מ אוטומטיבי
₪3.49 לליטר
עודכן בתאריך: 2023 | 12 | 01
שירות מלא
שירות מלא
באילת
עודכן בתאריך: 2023 | 12 | 01
בנזין 95
7.16
לליטר
6.12
לליטר
בנזין 98
9.24
לליטר
7.90
לליטר
נפט
9.75
לליטר
8.33
לליטר
סולר
9.75
לליטר
8.33
לליטר
דל גרין(אוריאה)
4.95
לליטר
4.23
לליטר
גפ״מ אוטומטיבי
3.49
לליטר
דילוג לתוכן