מחירון דלקים בתחנות הציבוריות

מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
תאריך עדכון
01/09/2017
מחירון דלקים בתחנות הציבוריות
מוצר בכל הארץ באילת
בנזין 95 בשירות מלא - מחיר מרבי
6.19
5.29
בנזין 98
8.16
6.97
נפט
7.34
6.27
סולר לתחבורה - מחיר מרבי
7.34
6.27
גפ"מ אוטומטיבי
2.87