מחירון דלקים בתחנות הציבוריות

מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
תאריך עדכון
01/05/2018
מחירון דלקים בתחנות הציבוריות
מוצר בכל הארץ באילת
בנזין 95 בשירות מלא - מחיר מרבי
6.67
5.70
בנזין 98
8.70
7.44
נפט
8.05
6.88
סולר לתחבורה - מחיר מרבי
8.05
6.88
גפ"מ אוטומטיבי
3.03