מחירון דלקים בתחנות הציבוריות

מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
תאריך עדכון
01/11/2017
מחירון דלקים בתחנות הציבוריות
מוצר בכל הארץ באילת
בנזין 95 בשירות מלא - מחיר מרבי
6.26
5.35
בנזין 98
8.23
7.03
נפט
7.51
6.42
סולר לתחבורה - מחיר מרבי
7.51
6.42
גפ"מ אוטומטיבי
3.12