מחירון דלקים בתחנות הציבוריות

מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
תאריך עדכון
01/07/2018
מחירון דלקים בתחנות הציבוריות
מוצר בכל הארץ באילת
בנזין 95 בשירות מלא - מחיר מרבי
6.70
5.73
בנזין 98
8.74
7.47
נפט
8.05
6.88
סולר לתחבורה - מחיר מרבי
8.05
6.88
גפ"מ אוטומטיבי
3.24