מחירון דלקים בתחנות הציבוריות

מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
תאריך עדכון
02/09/2018
מחירון דלקים בתחנות הציבוריות
מוצר בכל הארץ באילת
בנזין 95 בשירות מלא - מחיר מרבי
6.80
5.81
בנזין 98
8.84
7.56
נפט
8.25
7.05
סולר לתחבורה - מחיר מרבי
8.25
7.05
גפ"מ אוטומטיבי
3.36