מחירון דלקים בתחנות הציבוריות

מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
תאריך עדכון
01/01/2018
מחירון דלקים בתחנות הציבוריות
מוצר בכל הארץ באילת
בנזין 95 בשירות מלא - מחיר מרבי
6.39
5.46
בנזין 98
8.36
7.15
נפט
7.71
6.59
סולר לתחבורה - מחיר מרבי
7.71
6.59
גפ"מ אוטומטיבי
3.22