דלקן online

לרשות לקוחות דלקן דלק עומדת מערכת אינטרנטית מאובטחת וחסויה, המעניקה להם שליטה בזמן אמת על כלי הרכב בצי, בכל שעה ובכל מקום בארץ.

מערכת דלקן online מאפשרת למנהל צי הרכב לפעול לחסימת או להפשרת דלקנים ולהתעדכן במידע חיוני אודות כלי הרכב שברשותו או שבשימושו.

מנהל צי הרכב של החברה מקבל ממערכת דלקן online מידע על צי הרכב בחיתוכים שונים מכל מקום ובכל שעה: דיווח על רכישות רכבי הצי על פי פריסה לתחנות, ובהשוואה לתקופות קודמות; דיווח על דלקנים שנחסמו, דלקנים שהוקפאו ודלקנים חדשים שהוזמנו.

 

כניסה לדלקן online

טפסים ואישורים

יצירת קשר והצטרפות