סביבה וקהילה

מניעת זיהום אוויר, קרקעות ומים היא חלק בלתי נפרד מפעילותה של דלק לאורך השנים. לצד זאת, פועלת קרן דלק למדע, לחינוך ולתרבות למען הקהילה, ומעניקה מלגות וסיוע לעמותות חברתיות.
 
כחברה הפועלת בתוך הקהילה וכחלק ממנה, נושא איכות הסביבה תופס מקום מרכזי בסדר יומה של חברת דלק. שמירה על המים, הקרקע והאוויר, עמידה בתקנים ויישום התקנות – הם הקווים המנחים את החברה ביישום מדיניות איכות הסביבה שהתוותה לעצמה.
 
במטרה למנוע זיהום קרקעות ומים נבנות כל תחנות הדלק של החברה על פי תקני הגנת הסביבה המחמירים אשר נחקקו בשנת 1997 (תקנות המים לתחנות תדלוק), וכן על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה לבניית תחנות חדשות. כמו כן, כל תחנות הדלק הוותיקות עברו שדרוג על פי אותן תקנות ועומדות בתנאי המסגרת לתחנות תדלוק שקבע המשרד להגנת הסביבה. כיום ניתן למצוא בכל התחנות של דלק מתקנים שמטרתם להגן על הקרקע והמים מפני חלחול ודליפה של חומרים מזהמים. 
 
במהלך שהחל בשנת 2008, דלק מבצעת בלמעלה ממאה מתחנותיה פעולות שמטרתן איתור זיהומי קרקע שנוצרו בעבר. בתחנות שאותר בהן זיהום קרקע, החברה מבצעת שיקום לקרקע בתיאום מלא עם אנשי המקצוע במשרד להגנת הסביבה ורשות המים. מהלך זה צפוי להיות מושלם עד שנת 2018 והחברה משקיעה בו מיליוני שקלים מדי שנה.
 

פיקוח ותחזוקה שוטפת בתחנות התדלוק

בתחום מניעת זיהום אוויר, התקינה דלק בחלק ניכר מתחנותיה מערכות מתקדמות לקליטת אדי הדלק הנפלטים בזמן תדלוק מכוניות פרטיות (Stage 2). החברה צפויה להשלים את התקנת המערכות בכל תחנותיה עד סוף שנת 2016. בנוסף, כחלק מהפעילות להגנת הסביבה, נעשית בתוך תחנות התדלוק של דלק פעילות תחזוקה שוטפת, שמטרתה מניעת דליפות, איתור דליפות ומניעת זיהום קרקע ומים:
  • בדיקות אטימות תקופתיות לתשתיות הדלק התת-קרקעיות.
  • פינוי תקופתי של תכולת מפרידי דלק-מים לאתר מאושר.
  • התקנת מערכות הגנה קטודיות להגנה על תשתיות התחנה התת-קרקעיות מפני קורוזיה.
  • הדרכות וביקורות פנימיות למנהלי התחנות בנושא איכות סביבה ומילוי חוברת ניטור חודשית בכל תחנה על ידי המנהלים.

חברת דלק עורכת בדיקות עצמיות למיפוי השפעותיה הסביבתיות ועושה את מרב המאמצים כדי למנוע פגיעה באיכות הסביבה. בשנים האחרונות השקיעה החברה עשרות מיליוני שקלים בתחנות התדלוק כדי שיעמדו בקריטריונים המחמירים של המשרד להגנת הסביבה, וממשיכה לרכז את מאמציה במטרה להתאים את כל תחנותיה לדרישות ולתקנים הנהוגים בישראל.

 
הממונה על הטיפול בפניות הציבור לעניין מפגעי זיהום אוויר וריח במסוף חיפה הינו מר מיכאל אברמוביץ, טלפון: 04-8654546, נייד: 057-7736056.